Mesai Dışı Çalışma Aktif Gün Katsayısı
27 Temmuz 2018

Mesai Dışı Çalışma Aktif Gün Katsayısı Hesabı Üst Yazı.

Attachment.pngMesai Dışı Aktif Çalışma Gün Katsayısı ile İlgili Genel Yazı.pdf