Görev Tanımı
01 Ekim 2019

Ek Ödeme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sağlık tesislerinde performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını düzenlemek, izlemek ve değerlendirmek.
b) Performansa dayalı ek ödeme uygulamasına ilişkin girişimsel işlemlerin puanlarını periyodik olarak güncellemek.
c) Girişimsel işlemlerin ve puanlarının nitelik ve nicelik olarak değerlendirilmesine ilişkin rehber geliştirmek.
ç) Girişimsel işlemlere yönelik ihtiyaç halinde ihtisas komisyonları oluşturmak ve bu komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
d) Sağlık tesislerinin birim performans kriterlerini belirlemek ve düzenleyici işlemleri hazırlamak.
e) Yapılan ek ödemelerin performans üzerindeki etkisini değerlendirmek.