Tıbbi Işlemler Birimi
21 Ekim 2019

Tıbbi İşlemler Birimi Görevleri:


  • Muayene ve girişimsel işlemlerin puanlandırılması, endikasyon ve etik kurallar çerçevesinde açıklamalarının hazırlanması ve SUT’da yapılan değişikliklere göre revizyonların yapılması
  • Tıbbi işlem tanımlama, puanlandırma ve kural belirleme çalışmalarında ilgili branş temsilcileriyle toplantı düzenlenmesi, ihtisas komisyonları oluşturulması
  • Tıbbi işlemlerin Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Online Net ve Web Servisi üzerinden incelenmesi
  • Sahadan gelen tıbbi işlemlere ilişkin yazılı ve sözlü soruların cevaplandırılması


Tıbbi İşlemler Birimi.jpg