Analiz ve Raporlama Birimi - Ek Ödeme Bordro Sistemi (EKOBS)
21 Ekim 2019

Analiz ve Raporlama Biriminin Görevleri:


  • Ek Ödeme Bordro Sistemi (EKOBS) ile tüm kamu hastanelerinden ek ödeme verilerinin toplanması, analizi ve takibinin yapılması
  • Sağlık tesislerinden alınan ek ödeme verileriyle ilgili bilgilerin analiz, raporlama ve gerektiğinde mevzuat değişikliğine ilişkin benzetimlerin yapılması
  • EKOBS yazılımına ilişkin taşra teşkilatının taleplerinin karşılanması ve sorularının cevaplandırılması


Analiz ve Raporlama Birimi.jpg