Ek Ödeme Yönetmeliği 12.01.2021 tarih ve 31362 sayılı R.G. değişikliği işlenmiş hali ve Genel Yazı
13 Ocak 2021

04.03.2020 tarihli 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik"
(12.01.2021 tarih 31362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikliği işlenmiştir.)

Attachment.pngEk Ödeme Yönetmeliği-12.01.2021 tarih ve 31362 sayılı R.G. değişikliği işlendi.docx
Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Sağlık Tesislerinde Yapılacak Ek Ödeme hk. Genel Yazı

Attachment.pngGenel Yazı 81 İl Sağlık Müdürlüğü.pdf