Personelin HAKUK'larının Yeniden Belirlenmesi
17 Ekim 2022

12/08/2022 tarihli ve 31921 sayılı Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin “Bakanlığın düzenleme yetkisi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 01/09/2022 tarihli ve E-49022165-045.03-908 sayılı Makam Onayına istinaden 01/09/2022 tarihinden itibaren Ek- 2 sayılı tablodaki Hizmet Alanı- Kadro Unvan Katsayıları düzenlenerek ekte yer alan haliyle yürürlüğe girmiştir.

Personelin HAKUK'larının Yeniden Belirlenmesi.pdf